Ympäristövaikutukset pienenevät vuosi vuodelta

Kalankasvatuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana pienentyneet huomattavasti rehujen ja ruokintamenetelmien kehittymisen seurauksena. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kalankasvatuksen osuus vesistöjen fosforikuormituksesta oli vuonna 2014 noin 1,1 % ja typpikuormituksesta noin 0,6 %.

Suurin ympäristön kuormittaja oli maatalous, jonka osuus fosforikuormituksesta oli 63 % ja typpikuormituksesta 53 %. Kalankasvatus on tehokas tapa tuottaa ravintoa. Lihan tuotantoon verrattuna se pärjää elinkaarivertailussa hyvin. Osoituksena tästä on WWF nostanut kuluttajaoppaassaan kasvatetun kirjolohen greendot vihreän valon -luokkaan.

Taitava ruokinta säästää luontoa

Ratkaisevin tekijä ympäristöystävällisessä kalankasvatuksessa on ruokintatapahtuma. Osassa Taimen-yhtiöiden laitoksia on 2000-luvun alkupuolella siirrytty ruokkimaan kaloja kerran päivässä, mikä vähentää lietettä ja ympäristökuormaa huomattavasti. Erilaisilla laitoksilla vallitseviin olosuhteisiin suhtautettu ruokintamenetelmä edellyttää henkilöstöltä vahvaa ammattitaitoa. Ruokamäärään vaikuttaa muun muassa veden lämpötila, hapen määrä ja kalojen massa altaassa.

Ruokinnan tehokkuutta mitataan rehukertoimella, joka kertoo, kuinka paljon rehua kalan on syötävä saavuttaakseen yhden lisäkilon. Suomen ympäristökeskuksen mukaan keskimääräinen rehukerroin on noin 1,25. Taimen-yhtiöissä päästään yleensä pienempiin rehukertoimiin, parhaimillaan jopa alle yhden.

Kestävää kehitystä kierrättämällä ja keksinnöillä

Taimen-yhtiöt kantaa vastuunsa kalankasvatuksen kestävän kehityksen edistämisestä muun muassa kierrättämällä. Perkuujätteet menevät turkistarhaukseen hyötykäyttöön sekä biodieselin ja öljypohjaisten maalien raaka-aineeksi.

Konserni on ollut mukana tuomassa Suomeen täysin uudenlaista ympäristöä säästävää tuotantoteknologiaa. Altaiden veden kierrättämiseen perustuva kiertovesitekniikka mahdollistaa kasvatusolosuhteiden ja ympäristövaikutuksien tehokkaan hallinnan. Uutta teknologiaa on käytössä Taimen-yhtiöihin kuuluvissa kalankasvattamoissa ja omistusyhteysyrityksissä kolmella paikkakunnalla.

Tekstissä on käytetty lähteinä Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n verkkosivuja www.kalankasvatus.fi sekä Suomen ympäristökeskuksen Kirjolohen tuotanto ja ympäristö -raporttia vuodelta 2001.